Founder Member

Krantijyoti Bahu Uddeshiya Gramin Prashikshan Kendra Chorkhopdi
Kanchan Veer (Kamble)

Kanchan Veer (Kamble)

President

Mandabai Veer

Mandabai Veer

Secretary

Gautami Ramchandra Khadse

Gautami Ramchandra Khadse

Member

Karuna Abhay Gedam

Karuna Abhay Gedam

Member

Mira Ramdas Veer

Mira Ramdas Veer

Member